To takie proste!
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  Oddział III
Oddział III

 

 

GRUPA  III

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

czerwiec

 • uwrażliwienie na innych;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • zaznajomienie dzieci ich prawami;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • utrwalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
 • utrwalenie zdobytych wiadomości z zakresu pojęć matematycznych
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
 • wdrażanie do bezpieczeństwa podczas różnych niecodziennych sytuacji
 • obserwacja i wyciąganie wniosków z prostych doświadczeń;
 • miłe i bezpieczne spędzanie czasu z rodzica i  rówieśnikami podczas festynu
 •  bezpieczny udział w wycieczce
 • przygotowanie montażu słowno -muzycznego na zakończenie roku

 

 

 

 

TEMAT PROJEKTU:  „Pszczoły”

Grupa wiekowa:  5-4 latki

 

Czas trwania projektu: 3 tygodnie

 

Cele ogólne projektu:

 • Kształtuje czynności intelektualne potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
 • Rozbudza umiejętności społeczne, potrzebne w relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 • Buduje  dziecięcą wiedzę o świecie przyrodniczym.
 • Poznaje świat wartości estetycznych, wypowiadanych poprzez muzykę, działania plastyczne.
 • Rozbudza umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

Cele operacyjne projektu:

 • Wzbogaca dziecięcy słownik o pojęcia związane z życiem pszczół.
 • Rozwija umiejętność przeprowadzania doświadczeń naukowych,  obserwacji i wyciągania wniosków.
 • Rozwija język w aspekcie komunikacyjnym
 • Tworzy siatkę pytań dotyczącą pszczół.
 • Wie na czym polega praca pszczelarza.
 • Potrafi wymienić  prace wykonywane w pasiece.
 • Tworzy plaster miodu.
 • Wie jak powstaje miód i zna rodzaje
 • Opisuje wygląd pszczoły
 • Porusza się w rytm muzyki

Główne idee:

 • Bez pszczół nie ma życia.
 • Pszczoły  do życia potrzebują kwiatów i słońca.
 • Produkty pszczele potrzebne człowiekowi.

Fakty – ciekawostki – opinie, czyli co nauczyciel powinien wiedzieć o temacie:

 • Podczas realizacji projektu należy wykorzystywać różne rodzaje miodów  i produktów pszczelich
 • Dzieci wraz z rodzicami  będą tworzyć plansze  „Życie pszczół”
 • Jakie produkty wykorzystujemy od pszczół.

Propozycje aranżacji przestrzeni:

 • W sali powstanie miejsce „Kącik produktów pszczelich”. Tu dzieci będą gromadziły wszystkie nowe przedmioty, produkty związane z życiem pszczół.
 • Sala stopniowo będzie ozdabiana pracami plastycznymi dzieci.
 • Specyfika projektu „Pszczoły” zachęca do organizowania zajęć na świeżym powietrzu:  w ogrodzie  przedszkolnymi, na łące
 • Przy współpracy z rodzicami powstanie plansza – „produkty pszczele”.

Centrum Badawcze na starcie[1]:

 • W „Kąciku dla pszczół” znajdować się będą książki, albumy, czasopisma przyniesione przez dzieci i nauczycieli.                                                   W pierwszym tygodniu dodawane będą nowe elementy wykorzystywane lub prezentowane dzieciom podczas zajęć. (miody i produkty pszczele).W drugim tygodniu dzieci zgromadzą materiały potrzebne do eksperymentów i poznają pracę pszczelarza. W ostatnim tygodniu dzieci wraz z rodzicami powstanie plansza produktów pszczelich.                                                                                                                
 • Propozycje wycieczek badawczych i wizyt ekspertów: Wizyta eksperta – pszczelarz
 • Wizyta sklepikarz – zdrowa żywność
 • Wizyta ekspertów – rodziców, którzy pomogą w tworzeniu planszy.
 • Wycieczka do ogrodu i na łąkę
 • Wycieczka do pasieki.

Do poczytania dzieciom:

 • „Kubuś Puchatek”-Alan Alexsander  Milne- rozdział I w którym poznajemy się z Kubusiem Puchatkiem i z pszczołami
 • Wiersze dla dzieci Jolanty Wybieralskiej
 • Prezentacja dla dzieci „Kraina miodem płynąca”
 • Opowiadanie profesora Tutki
 • Inscenizacja „Pszczoły”
 • Opowiadanie „Pasieka”
 • Krzysztof Rogulski –„Pszczoły”
 • Zagadki o pszczołach
 • Gucio i Maja

Inne materiały do wykorzystania podczas realizacji projektu:

 • Nikołaj Rinsky Korsaków „Lot trzmiela”.
 • Piosenka „Pszczółka Maja”.
 • Piosenka dramowa „Pszczółka śpi w ogrodzie”.
 • Piosenka do wysłuchania ‘piosenka o pszczołach”
 • Zabawa ruchowa” Taniec pszczółki”
 • Piosenka „Bzzzy pszczółki”
 • Piosenka disco polo „Pszczółka Maja
 • Dobranocka –„Pszczółka Maja”

 

 

 

GRUPA  III

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

kwiecień

 • Porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
 • Doskonalenie motoryki małej;
 • Doskonalenie czytania globalnego;
 • Zabawy matematyczne „Ile jest”
 • Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
 • Obliczanie i manipulowanie przedmiotami
 • Doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 •  Udział w plenerze edukacyjnym” Małe pszczoły
 • Kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 • rozbudza umiejętności społeczne;
 • Budowanie  dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym;
 • Poznaje świat wartości estetycznych, wypowiadanych poprzez muzykę, działania plastyczne;
 • Rozbudza umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 • Wzbogaca dziecięcy słownik o pojęcia związane z życiem pszczół;
 • Rozwija umiejętność przeprowadzania doświadczeń naukowych,  obserwacji i wyciągania wniosków;
 • Tworzy siatkę pytań dotyczącą pszczół.
 • Wie na czym polega praca pszczelarza. .

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

marzec

 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych i ćwiczeń grafomotorycznych
 • doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;
 • rozwijanie sprawności ruchowej i pamięci muzycznej
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy i określanie położenia;
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin -warzyw cebulowatych
 • eksperymentowanie z farbami i ekspresji twórczej;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • uwrażliwienie na świat wiosennej  przyrody;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • zapoznanie z cyklem życia motyla i ślimaka
 • zapoznanie z tradycjami powitania wiosny
 • kształtowanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru długości ,szerokości i wysokości
 • mierzenie różnymi miarkami i stosowanie umiejętności mierzenia w życiu codziennym
 • -posługiwanie się określeniami wyższy, niższy , dłuższy, krótszy

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

LUTY

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
 • ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;
 • odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych;, kreślenia po wzorze i układanie z różnych materiałów
 • manipulowanie na różnych materiałów, sklejanie,zszywanie,mocowanie
 • doskonalenie spostrzegania porównywanie;
 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw;
 • doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;
 • rozwijanie umiejętności tanecznych;
 • doskonalenie motoryki małej i dużej koordynacji ręka-oko;
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych:szeregowanie,przeliczanie, porównywanie liczebności;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
 • doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;

Zamierzenia oddział III styczeń 2019

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
 • doskonalenie umiejętności muzycznych
 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia
 • wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności przewidywania, określania kolejności wydarzeń wcześniejszych i późniejszych
 • dostrzeganie zależności miedzy skutkiem a przyczyną
 • rozwijanie motoryki dużej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • kształtowanie zdolności plastycznych
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych i doskonalenie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych
 • estetyczne i kreatywne wykonywanie upominku dla dziadków
 • uczestniczenie w balu karnawałowym

              

 

Zamierzenia m-c grudzień

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych i rozwijanie sprawności manualnych;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
 • kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
 • poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie, doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.
 • wprowadzenie pojęć matematycznych: długość , zbiory, podzbiory
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce, doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;
 • doskonalenie lateralizacji i doskonalenie równowagi

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

LISTOPAD 2018

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 • łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;
 • pogłębianie poczucia przynależności do rodziny i  kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne;
 • kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
 • dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
 • doskonalenie motoryki małej i umiejętności grafomotorycznych;
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
 • przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • kształtowanie odpowiedzialności;
 •  kształtowanie zrozumienia kardynalnego i porządkowego aspektów liczb
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych i ich charakterystycznych cech
 • kształtowanie umiejętności liczenia
 • kształtowanie umiejętności  konstrukcyjnych  i manipulacyjnych poprzez wykorzystywanie w zabawach figur płaskich i przestrzennych

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

PAŹDZIERNIK

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;
 • kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;
 • doskonalenie sprawności ruchowej, rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;
 •  dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;
 • doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;
 • zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;
 • rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;
 • doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;
 • rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce; ;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;
 • kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;
 •  kształtowanie umiejętności wyróżniania głosek  w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;
 • poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 •  rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;
 • zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;
 •  poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia
 •  poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;
 •  rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;
 • doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;
 • rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; 
 •  zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;
 •  doskonalenie umiejętności klasyfikacji, tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;
 •  doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;
 •  porównywanie liczebności zbiorów;
 • Posługiwanie się pojęciami matematycznym
 • Matematyka na wesoło poznawana przez sztukę

 

 

 

Grupa III

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

WRZESIEŃ 2018

 • poznanie i przestrzeganie zasad współżycia w grupie
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy
 • poznanie zasad bezpiecznego przebywania w przedszkolu , na placu zabaw i na spacerze
 • rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych , gimnastycznych i zabaw w ogrodzie
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawaniem imion swoich kolegów
 • doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat swojego miejsca zamieszkania i adresu
 • doskonalenie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • kształcenie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni
 • doskonalenia orientacji w schemacie własnego ciała
 • rozwijanie u dzieci logicznego myślenia

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

Cele ogólne:

 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

  Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.

  Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania – utworów literackich, złożonych wypowiedzi, poleceń…

  Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

  Rozwijanie i doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania – w pamięci i na konkretach

  Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem.

  Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

  Rozwijanie umiejętności koncentracji na danym zadaniu

  Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.

  Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

  Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia i w dniu codziennym

  Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

  Poszerzanie wiedzy o cechach charakterystycznych lata

  Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i obserwacyjnych

 

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

  

 

         

 

TAK NAM MIJAŁ CZAS W  PRZEDSZKOLU:

     

   

  

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-03