Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  Aktualności

 

 

SERDECZNIE WITAMY NA NASZEJ STRONIE 

 
 


 

 
 
 
 
 
Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
 

List od Marszałka Województwa Małopolskiego

 

Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych
w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat.

Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. Dlatego też, podjąłem decyzję o wyposażeniu żłobków, przedszkoli i klubów malucha w urządzenia oczyszczające powietrze.

Mam nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie
i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Małopolski. Budowanie świadomości istnienia problemu, a także wspólne szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla samorządu, ale także dla Rodziców i Nauczycieli, dlatego też zachęcam do wspólnego kreowania postaw proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego

 
 
Aktualności

W dniu28 maj 2021 roku 22.04.2021r. w Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach w godz. 10:00-12:00  odbyło się uroczyste otwarcie II (online) GMINNEGO PRZEGLĄDU PRZEDSZKOLNYCH TALENTÓW w obecności zaproszonych gości (Wójt Gminy Biskupice, Kierownik GZOS-u, Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Biskupice i Sołtys Wsi Trąbki) z zachowaniem zasad sanitarnych i wytycznych GIS.

Hasło przewodnie przeglądu:

„Na ludową nutę – promocja polskich tańców i pieśni ludowych, a także kultywowanie tradycji ludowych polskiego folkloru wśród dzieci w wieku przedszkolnym” - prezentacja dorobku artystycznego dzieci w wieku przedszkolnym.

W przeglądzie biorą udział dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i oddziałów „0”, których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.

Udostępniamy film z prezentacji dorobku artystycznego dzieci - https://drive.google.com/.../1ucauKD7N7880wIl_BXr.../view...

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-05-28 13:27:22


Drodzy Rodzice

Od 01 sierpnia 2020r. wznawiamy działalność Przedszkola. Jednak przedszkole funkcjonujące od 01 sierpnia, to nie to samo przedszkole, które znamy sprzed epidemii. Jego praca będzie w zdecydowany sposób ograniczona i zostaną zmienione zasady w nim panujące. Obostrzenia sanitarne nakładają na nas obowiązek zastosowania szeregu zmian.

Przedszkole czynne będzie w godzinach od 7.00 do 16.00 (w godzinach 16.00-17.00 planowana jest dezynfekcja pomieszczeń i sprzętów). Zmniejszona zostanie ilość grup przedszkolnych. Planowane jest otwarcie 2 grup.  W jednej grupie będzie mogło przebywać maksymalnie 8 dzieci (3m² na dziecko), oraz nauczyciel z personelem pomocniczym. Dzieci będą przebywały w budynku głównym przedszkola, w grupach mieszanych pod opieką nauczycieli, którzy będą pracowali rotacyjnie w rytmie tygodniowym.

Stawka żywieniowa nie ulega zmianie i wynosi:

 • 9,50 zł za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • 7,50 zł za 2 posiłki (śniadanie, obiad)

W czasie pobytu dziecka w przedszkolu będą prowadzone zadania opiekuńczo –wychowawcze. Nie będą prowadzone typowe zajęcia dydaktyczne.

Z sali zostaną usunięte dywany, maskotki, książki, puzzle oraz inne zabawki, których nie da się na bieżąco zdezynfekować (zgodnie z zaleceniami GIS).

Do placówki nie będzie można przynosić żadnych zabawek i przedmiotów  z domu. Dzieci nie będę leżakowały. Dzieci będą odbierane od rodziców w wyznaczonym miejscu, o wyznaczonej godzinie. Rodzice nie będą mogli, tak jak dotychczas, wchodzić na teren przedszkola.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci zostaną szczegółowo opisane w procedurach dla rodziców, do których będą musieli się bezwzględnie dostosować.

W związku z większą liczbą dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług Przedszkola Samorządowego w Trąbkach, niż miejsc w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasad, dzieci będą przyjmowane zgodnie z procedurą pierwszeństwa przyjęć.

W załączniku są zamieszczone bardzo ważne dokumenty.   Bardzo prosimy o przemyślane decyzje, bo zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola są dla nas wszystkich najwyższym priorytetem. Liczymy na Państwa wyrozumiałość. 

Zainteresowani Rodzice deklarują chęć przyprowadzenia dziecka poprzez złożenie wniosku zapisu dziecka do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów (oświadczenia) drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową przedszkola: przedszkole.trabki@gmail.com w dniach 18.06.2020 r. do 26.06.2020 r. do godziny 12.00. W dniu 26.06.2020 r. otrzymają  Państwo informację o zakwalifikowaniu się dziecka do przyjęcia drogą e-mail.

W razie zakwalifikowania dziecka do przyjęcia rodzic dostarcza w oryginale  wniosek i oświadczenia podpisane przez obojga rodziców w dniach 29-30 czerwca w godzinach 8.00-15.00.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli i żłobków – aktualizacja –
plik pdf
<https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_dla_przedszkoli_i_zlobkow_-_aktualizacja.pdf>
 

Informacja o czynnikach ryzyka COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19

PROCEDURA PIERWSZEŃSTWA PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Wniosek zapisu dziecka w okresie pamndemii COVID-19

Oświadczenia COVID-19

Z poważaniem 

Edyta Bukowska
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Trąbkach

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-16 14:30:21

Szanowni Rodzice,

W trosce o zdrowie Państwa dzieci i rodzin, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w kraju, Gmina Biskupice nie planuje przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w klasach I-III od 25 maja 2020 r.

Decyzja ta, podjęta po konsultacjach z dyrektorami placówek,  podyktowana jest przede wszystkim koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także pracownikom szkół i ma na celu zminimalizowanie szans na pojawienie się zakażeń koronawirusem na terenie placówek szkolnych.

Na chwilę obecną w placówkach oświatowych nie mamy możliwości wprowadzenia takich zmian organizacji pracy i nauki, które spełniłyby wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego i zapewniły bezpieczeństwo przebywających w nich uczniów i pracowników oświaty.  Dotyczy to m.in. zaleceń w zakresie liczby dzieci w grupie, która nie powinna liczyć więcej niż 12 lub maksymalnie 14 osób. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 ucznia i nauczyciela, a odległości pomiędzy uczniami nie mniejsza niż 1,5 m. Zachowanie zalecanego dystansu i zalecenie niemieszania się grup jest bardzo trudne do wyegzekwowania w korytarzach, szatniach i łazienkach. Szatnie ze względu na metraż również nie spełniają wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Ponadto wytyczne wskazują, że uczniowie powinni przychodzić do szkoły o różnych godzinach. Wymóg ten jest trudny do spełnienia przez pracujących rodziców (utrudniona organizacja dowozu uczniów do szkół).

W szkołach w oddziałach I-III prowadzone jest cały czas zdalne nauczanie i jeżeli wytyczne MEN i GIS nie ulegną zmianie decyzją dyrektorów szkół za zgodą organu prowadzącego nauczanie zdalne będzie trwało do zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Jednocześnie informujemy, że od 18 maja br. jest możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich ćwiczeń z uczniami objętymi zajęciami z rewalidacji. Od 25 maja uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji w szczególności z przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty, a od 1 czerwca z takich konsultacji będą mogli korzystać uczniowie z pozostałych klas. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia. W szkołach na terenie Gminy Biskupice dla zachowania bezpieczeństwa konsultacje te będą prowadzone zdalnie.

Także nadal zamknięte pozostają  przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Biskupice.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-25 14:43:26

INFORMACJA WÓJTA GMINY BISKUPICE W SPRAWIE OTWARCIA PRZEDSZKOLI

Szanowni Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę Biskupice, informuję, że w dniu 06.05.2020 roku nie zostaną otwarte przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Biskupice. Decyzja ta poprzedzona jest analizą zaleceń wystosowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji. Niestety, mając na uwadze powyższe zalecenia, obecnie nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom uczęszczającym do przedszkoli odpowiednich warunków.

Trwają prace przystosowawcze mające na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji. Decyzje o ponownym otwarciu przedszkoli podam do wiadomości publicznej niezwłocznie po jej podjęciu.

W załączeniu przedstawiam wytyczne przeciwepidemiczne GIS oraz wyjaśnienia związane
z obecną sytuacją.

Uwzględniając zaistniałe okoliczności proszę o wyrozumiałość w trosce o zdrowie i życie najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Wójt Gminy Biskupice
Renata Gawlik

Do pobrania:

Przydatne dokumenty:

1.     Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

2.     Instrukcja mycia rąk

3.     Instrukcja dezynfekcji rąk

4.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

5.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

6.    Pytania i odpowiedzi

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-05 16:56:38

Zabawy sensoryczne z kaszą | Zabawy sensoryczne, Prace sensoryczne ...

DRODZY PAŃSTWO ZACHĘCAM DO ROZWIJANIA SENSORYCZNEGO SWOICH POCIECH. DZIĘKI TEMU DZIECI NABYWAJĄ NOWYCH DONAŃ, POSZERZAJĄ SWÓJ ZASÓB ODCZUĆ, CO PROWADZI DO ROZWOJU UKŁADU NERWOWEGO I MÓZGU. JESLI DZICKO AKTYWNIE DZIAŁA NA WIELU PŁASZCZYZANCH ZASÓB JEGO WIEDZY, DOZNAŃ I UMIEJĘTNOŚCI JEST SYSTEMATYCZNIE WZBOGACANY, A MA TO OGROMNY WPŁYW NA CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ. PO ZA TYM TO ŚWIETNA ZABAWA, A JAK WIADOMO DZIECI NAJLEPIEJ UCZĄ SIĘ PRZEZ ZABAWĘ.

POLECAM STRONĘ Z PROPOZYCJAMI https://ekodziecko.com/sensoryczne-zabawy-z-kasza    http://kreatywnieaktywnie.pl/domowa-ciastolina-10-kreatywnych-zabaw/

MIŁEJ ZABAWY. M.HAJDUK

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-23 10:15:23


Propozycje zabaw  z przedmiotami które większość rodziców ma w domu: rolki po papierze, pudełka, zakrętki...
Polecamy stronę  z pomysłami   https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/06/co-zrobic-z-rolek-po-papierze/
Życzymy dobrej zabawy. Konieczny J.
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-25 17:58:34

Szanowni Państwo

zachęcam do skorzystania  z poniższych linków, które pomogą dzieciom uczyć się j. angielskiego:

1) https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=peppa+pig+english+episodes  Peppa Pig po angielsku

2)https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs  Super Simple Songs-bogata kolekcja piosenek dla dzieci w wieku przedszkolnym 

3) https://www.youtube.com/channel/UCcdwLMPsaU2ezNSJU1nFoBQ  proste, wpadające w ucho piosenki, historyjki

Beata R.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-24 11:17:10


Rysowanie, malowanie, konstruowanie, lepienie to pomysły na kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem. 
Zachęcamy rodziców do wspólnej kreatywnej zabawy ze swoimi pociechami. 
Poniżej umieszczamy strony z propozycjami prac .....

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html

https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html

Zachęcamy do umieszczania zdjęć w komentarz oraz dzielenia się własnymi pomysłami.
                                                                                                  Justyna K.
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-20 14:26:03

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-16 16:48:26