Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  Akademia Rodzica
Akademia Rodzica

                               SPOŁECZNO - OBYWATELSKI

PROJEKT EDUKACYJNY

REALIZOWANY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W TRĄBKACH

 

CEL OGÓLNY:

Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego,
 2. Wszechstronny rozwój dziecka,
 3. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 4. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 5. Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 6. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 7. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
 8. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Mając na uwadze ujednolicenie metod wychowawczych stosowanych zarówno w środowisku przedszkolnym jak i rodzinnym chcemy zaproponować Rodzicom różne formy spotkań, a także zachęcić ich do współpracy.

 • Indywidualny kontakt z nauczycielem pozwoli Rodzicom uzyskać informacje dotyczące rozwoju, ewentualnych problemach wychowawczych i zdrowotnych, oraz aktualnych zainteresowaniach i potrzebach dziecka.
 • Zebrania grupowe mają charakter informacyjny o tym co dzieje się w grupie, jakie są aktualne zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze. Rodzice zaś mają możliwość dyskusji na różne tematy dotyczące np.: rozwoju dziecka, spraw organizacyjnych grupy i przedszkola. Ponadto w zebraniach uczestniczą specjaliści współpracujący z przedszkolem min.: psycholog , logopeda.
 • Zajęcia otwarte pozwalają Rodzicom w sposób bezpośredni poznać realizowane w przedszkolu zadania, są doskonałym uzupełnieniem informacji o stosowanych metodach i formach pracy. Naszym zdaniem, okazja zobaczenie własnego dziecka wśród rówieśników, w innym środowisku niż domowe, to doskonały sposób poszerzenia wiedzy Rodziców o jego umiejętnościach, ale także niedociągnięciach nad którymi warto popracować.
 • Warsztaty z Rodzicami to propozycja wspólnej zabawy i nauki z dzieckiem. Zainicjowane aktywności pozwolą na nawiązanie bezpośrednich i życzliwych relacji z innymi dziećmi i ich Rodzicami, a co za tym idzie umożliwi lepsze poznanie środowiska przedszkolnego.
 • Wspólne świętowanie wszystkich uroczystości przedszkolnych takich jak: Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka, Jasełka, Zabawa Noworoczna, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Zakończenie Roku Szkolnego dzięki swej niecodzienności wpływają na emocjonalne zaangażowanie dzieci i Rodziców.

Włączenie Rodziców do życia grupy i przedszkola, zaangażowanie w pracę na rzecz przedszkola integruje i utożsamia ze środowiskiem, w którym dużo czasu spędza dziecko.

 

Zadania główne projektu:

1. „Poszerzaj wiedzę, zdobywaj umiejętności, podejmuj działanie”

2. „Klub Kreatywnego Rodzica” - cykl konkursów i zajęć warsztatowych dla rodziców.

3. „Bajkowe spotkania w Trąbkach – rodzice bajki bajają”.

4. „Tradycja łączy pokolenia” - aktywnie z seniorami.

5. „Grupy wsparcia” dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi wraz z edukacją rodziców

6.  Prezentacja i ewaluacja projektu.

 

TERMINARZ PROJEKTU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Sposób realizacji

Termin realizacji

Realizatorzy przedsięwzięcia

Zadanie 1

 POSZERZAJ WIEDZE, ZDOBYWAJ UMIEJETNOŚCI, PODEJMUJ DZIAŁANIE

 • Organizowanie zebrań grupowych i indywidualnych rozmów z rodzicami na temat planowanych działań nowatorskich, sposobach realizacji, efektach.

IX, X 2021

II, V 2022

Nauczycielki

 • Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców:
 • Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców.
 • Udział w planowaniu pracy placówki. Współudział w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola
 • Pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu wzbogacenia bazy materialnej przedszkola.
 • Pomoc w organizowaniu oraz udział w imprezach integracyjnych.

 

IX 2021

 

rok szkolny

 

Dyrektor

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 • Organizacja i uaktualnianie kącika edukacyjnego dla rodziców (ulotki, udostępnianie na miejscu literatury fachowej – mini kącik czytelniczy, broszury, plakaty…)

IX 2021 – VI 2022

 

Aleksandra Tomasik

 • Zachęcanie do systematycznego monitoringu strony internetowej przedszkola

rok szkolny

Nauczycielki

 • grupy zadaniowe rodziców – angażowanie rodziców w konkretne zadania przy uroczystościach i imprezach.

rok szkolny

Rada Rodziców

 • INSO - Formy pracy w przedszkolu, metody pracy w przedszkolu, zadania przedszkola oraz współpraca z rodzicami przedstawione w formie elektronicznej, multimedialnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przy udziale rodziców. 

rok szkolny

Koordynator INSO

Monika Kulig

 

nauczycielki

 • Pedagogizacja rodziców, która ma na celu wspieranie misji wychowawczej przedszkola:
 • Prelekcje
 • Fiszki informacyjne
 • Broszurki dla rodziców
 • Tablice dla rodziców
 • Ksero ciekawych artykułów
 • Przedruki z Internetu
 • Rozmowy i konsultacje z nauczycielem

 

2 x w roku szkolnym

 

Rok szkolny

 

Psycholog z PPP

w Wieliczce

 

nauczyciele

 • Sprawozdanie z efektów współpracy z rodzicami w odniesieniu do rozwoju dzieci i czynionych przez nie postępów.
 • Zdjęcia, krótkie filmy, posty stanowią współcześnie fundament efektywnego sprawozdania oraz indywidualnego portfolio dziecka.

V/VI 2022

Lider zespołu wychowawczego

Zadanie 2

  „KLUB KREATYWNEGO RODZICA”
- cykl konkursów i zajęć warsztatowych dla rodziców i dzieci.

 • Konkurs międzygrupowy – „prezentacja swojej grupy”- piosenka, plakat      

IX 2021

Mariola Czuper 

 • KKR- Konkurs fotograficzny dla rodziców i dzieci „Wakacyjnych wspomnień czar w obiektywie aparatu”                 

X 2021

Monika Kulig

 • KKR – konkurs literacki z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pod tytułem „Mój przyjaciel – pluszowy miś”                    

XI 2021

Justyna Konieczny

 • Konkurs międzygrupowy metodą projektu na wykonanie wspólnej pracy twórczej „Kopciuszek”.    

II 2022

Małgorzata Kasina

 • Konkurs recytatorski międzygrupowy „Światowy dzień poezji”.                     

III 2022

Aleksandra Tomasik

 • KKR – „Latawce, dmuchawce” - konkurs na latawiec dla rodziców i dzieci plastyczno-konstrukcyjny.          

IV 2022

Małgorzata Kasina           

Zadanie 3

 „BAJKOWE SPOTKANIA W TRĄBKACH – RODZICE BAJKI BAJAJĄ”

 • Spotkania zorganizowane (wg harmonogramu) online lub w sali przedszkolnej/ogrodzie, zaproszeni goście czytają pozycje autorskie, samodzielnie wybrane lub zaproponowane.

Promowanie czytania w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała polska czyta dzieciom”.

1 x w miesiącu

 

Rodzice, wychowawcy grup

Zadanie 4

 „TRADYCJA ŁĄCZY POKOLENIA” – aktywnie z seniorami

 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH- spotkanie jasełkowe, z kolędą u seniorów

 

XII 2021

 

  M. Kulig

 • DZIEŃ BABCI I DZIADKA- tradycyjne spotkanie z muzyką i sztuką dla babci i dziadka z okazji ich święta w wykonaniu najmłodszych.

 

I 2022

Koordynator: Justyna Konieczny

 • GMINNY PRZEGLĄD TALENTÓW PRZEDSZKOLNYCH

III 2022

Koordynator: M. Kulig

nauczycielki

 • GOŚĆ, KTÓREGO ZNAM (online) – autoprezentacja seniora lub rodzica, źródłem wiedzy o wykonywanym zawodzie.

 

X 2021 – V 2022

Rodzice, dziadkowie,

mgr J. Konieczny

 • MOJE GOSPODARSTWO” - odwiedzanie przez dzieci swoich gospodarstw domowych (pasieka, wspólne grillowanie, spotkanie przy herbatce i pizzy itp.)

 

III - V 2022

Rodzice, dziadkowie,

nauczycielki

Zadanie 5

 „GRUPA WSPARCIA” dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi wraz z edukacją rodziców

 •  Profilaktyka logopedyczna „Jak pomóc dziecku w prawidłowym rozwoju mowy?” – warsztaty dla rodziców i dzieci.

XI 2021

 

logopeda

 • Profilaktyka logopedyczna „W świecie magii i cyrku - czyli akrobatyka buzi i języka” warsztaty dla rodziców i dzieci.

I 2022

logopeda

 • Profilaktyka logopedyczna – Ćwiczenia fonacyjne i oddechowo - fonacyjne” – warsztaty dla rodziców i dzieci.

 

III 2022

 

logopeda

 • Profilaktyka logopedyczna – Ćwiczenia fonacyjne i oddechowo - fonacyjne” – warsztaty dla rodziców i dzieci.

IV 2022

logopeda

 • Profilaktyka logopedyczna „Słowo i melodia, zabawy rytmiczno-słuchowe” - warsztaty dla rodziców i dzieci.

 

V 2022

logopeda

Zadanie 6

ZAANGAŻUJ SIĘ I DAJ DOBRY PRZYKŁAD!

 • Uczestnictwo rodziców w imprezach okolicznościowych, uroczystościach przedszkolnych na terenie przedszkola, mini warsztatach plastycznych, muzycznych i ruchowych, piosenek tematycznych oraz Wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje literatury przedmiotu;

wg Kalendarza uroczystości

 

Nauczycielki

 • Inspirowanie rodziców do działań wzbogacających bazę materialną przedszkola- pomoc w doposażeniu i zagospodarowaniu kącików (muzyczno-taneczny, teatralny, plastyczny)

Rok szkolny

Nauczycielki

 • Zachęcanie do systematycznego monitoringu strony internetowej przedszkola

Rok szkolny

Nauczycielki

 • Podsumowanie projektu- prezentacja osiągniętych umiejętności, wiedzy i możliwości dzieci w określonych grupach

 

V 2022

Wszystkie nauczycielki

 

 • Festyn rodzinny
 1. opracowanie przebiegu festynu
 2. prezentacji multimedialnej oraz prac dzieci  
 3. oprawy wokalno – artystycznej na pożegnanie grupy 5 latków

V/VI 2022

 

Wszystkie nauczycielki

koordynator
J. Konieczny

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


Ostatnia aktualizacja: 2021-08-03