To takie proste!
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  Oddział II
Oddział II

 

Znalezione obrazy dla zapytania stonoga obrazek

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

Cele ogólne:

 • Wdrażanie do poprawnego formułowania zdań i słuchania siebie nawzajem.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, poznawania okolicy
 • Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy na świeżym powietrzu.
 • Poszerzanie wiedzy dotyczącej naszego kraju, okolicy.
 • Budzenie postawy patriotycznej, poszanowania symboli, tradycji, historii.
 • Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, do rodziny, narodu.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikowania elementów ze względu na wielkość, kolor, kształt … (seriacje)
 • Wdrażanie do  używania określeń: lekkie, ciężkie, miękkie, twarde, duże, małe, okrągłe, kanciaste, gładkie, szorstkie.
 •  Rozumie określenia: najmniejszy największy.
 • Budowanie doświadczeń związanych z dokonywaniem oceny ciężaru - stosowanie określeń: ciężki, lekki, waży tyle samo.
 • Budowanie doświadczeń związanych z odmierzaniem i porównywaniem poziom płynu w naczyniu. Posługiwanie się określeniami: tyle samo, mniej, więcej, za mało, trzeba dolać, za dużo, trzeba odlać
 • Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku akcesoriów, materiałów, narzędzi, środków oraz wspieranie ich twórczego wykorzystania .

 

 
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-05-04