To takie proste!
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  Ramowy plan dnia
Ramowy plan dnia

 

Organizację pracy przedszkola określa

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań Rodziców

GODZINA

HARMONOGRAM DNIA – ODDZIAŁ I

 
 

7:00 – 8.15

 

 

SCHODZENIE SIĘ DZIECI - Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, praca indywidualna i zespołowa, słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, przygotowanie pomocy do zajęć, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe.

 

8.15 – 8.30

PORANNY ROZRUCH - „Gimnastyka Smyka”

- poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe: orientacyjno-porzadkowe, bieżne, z elementem czworakowania, podskoku, równowagi, skłonów oraz gimnastyka twórcza wg. C.Orffa, R. Labana,

 

8.30 – 8.50

Powitalny krąg -– zorganizowanie grupy: sprawdzenie obecności dzieci, ustalenie prac dyżurnych zabawy kołowe ze śpiewem,

 

8.50 – 9.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety – doskonalenie czynności.

 

9.00 – 9.20

I ŚNIADANIE - realizacja założeń programowych z zakresu zasad dobrego wychowania, kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych

 

9.20 - 9.30

Relaksacja przy muzyce. Wyciszenie i zorganizowanie grupy

 

9.30 – 10.20

zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawię programową, programy wychowania przedszkolnego:

 • aktywność umysłowa: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczno-samoobsługowa, język obcy nowożytny (język angielski),
 • aktywność ruchowa: 2x w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe,
 • aktywność plastyczna, techniczna, muzyczna, teatralna itp.
 

10.20 -10.30

II ŚNIADANIE (owoc)

 

 

10.30 – 11.50

 

Zabawy na powietrzu:

 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
 • Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

 

W razie złych warunków pogodowych – słuchanie bajek wg wyboru dziecka lub nauczyciela; zabawa dydaktyczna doskonaląca funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, zabawy ruchowe, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka wg jego zainteresowań.

 

11.50 – 12.00

czynności porządkowo – higieniczne; przygotowanie do obiadu; pogadanka na temat zdrowego sposobu odżywiania.

 

12.00 – 12.10

NARADA GRUPOWA* - rozmowa wychowawcza w oparciu o system motywacyjny.

 

12.10 – 12.30

OBIAD realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Zabiegi higieniczne.

 

12.30 – 14.00

ODPOCZYNEK POOBIEDNI - leżakowanie.

 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki klasycznej, kołysanek, czytanych bajek.
 • doskonalenie czynności samoobsługowych .
 

14.20 – 14.30

czynności porządkowo – higieniczne: przygotowanie do podwieczorku.

 

14.30 – 14.45

PODWIECZOREK – czynności samoobsługowe, kultura spożywania posiłków.

 

14.45 – 15.30

AKTYWNOŚĆ POPOŁUDNIOWA INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA ZAJĘCIA

 

PN

WT

ŚR

CZW

PT

 

RUCH ROZWIJAJĄCY wg W. Scherborne

 

PPP – praca z dziećmi o SPE*

 

*pozostałe dzieci zabawy swobodne

MUZYKA DLA SMYKA

zabawy rytmiczno-, taneczne, inscenizowane, opowieści ruchowe wg Labana C. Orfa,

Aktywne słuchanie muzyki wg metody B.Straus, instrumentalizacja,

MATEMATYCZNY CZWARTEK

PLĄSY I ZABAWY ZE ŚPIEWEM

zabawy z wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza z chustą animacyjną, zabawy kołowe

 

 

15.30 – 16.30

Zabawy na powietrzu:

 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
 • Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola

W razie złych warunków pogodowych:

 • zabawy ruchowe; zabawa dydaktyczna doskonaląca funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, praca z książką (słuchanie bajek wg wyboru dziecka lub nauczyciela),
 • Udzielanie PPP w trakcie bieżącej pracy nauczyciela - praca indywidualna lub z zespołem dzieci o SPE.
 

16.30 – 17.00

SWOBODNA AKTYWNOŚĆ

Wspieranie działań twórczych dziecka poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy swobodne podejmowane w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy tematyczne, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, gry stolikowe (planszowe), ćwiczenia słownikowe; zabawy ruchowe, zabawy kołowe.

Praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym i wychowawczym, udział dzieci w samodzielnym przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zabaw i zajęć, zabawy ruchowe, czynności porządkowe.

 

 

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 
 
 

GODZINA

HARMONOGRAM DNIA – ODDZIAŁ II

 
 

7:00 – 8.00

Odział łączony
z oddziałem I

SCHODZENIE SIĘ DZIECI - Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, praca indywidualna i zespołowa, słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe.

 

8.00 - 8.20

Przejście na swoją salę, przygotowanie pomocy do zajęć, zabawy dowolne

 

8.20 – 8.40

PORANNY ROZRUCH - „Gimnastyka Smyka”

- poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe: orientacyjno-porzadkowe, bieżne, z elementem czworakowania, podskoku, równowagi, skłonów oraz gimnastyka twórcza wg. C.Orffa, R. Labana,

 

8.40 – 8.50

Powitalny krąg -– zorganizowanie grupy: sprawdzenie obecności dzieci, ustalenie prac dyżurnych zabawy kołowe ze śpiewem,

 

8.50 – 9.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety – doskonalenie czynności.

 

9.00 – 9.20

I ŚNIADANIE - realizacja założeń programowych z zakresu zasad dobrego wychowania, kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych

 

9.20 - 9.30

Relaksacja przy muzyce. Wyciszenie i zorganizowanie grupy

 

9.30 – 10.20

zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawię programową, programy wychowania przedszkolnego:

 • aktywność umysłowa: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczno-samoobsługowa, język obcy nowożytny (język angielski),
 • aktywność ruchowa: 2x w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe,
 • aktywność plastyczna, techniczna, muzyczna, teatralna itp.
 

10.20 -10.30

II ŚNIADANIE (owoc)

 

 

10.30 – 11.50

 

Zabawy na powietrzu:

 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
 • Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

W razie złych warunków pogodowych – słuchanie bajek wg wyboru dziecka lub nauczyciela; zabawa dydaktyczna doskonaląca funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, zabawy ruchowe, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka wg jego zainteresowań.

 

11.50 – 12.00

czynności porządkowo – higieniczne; przygotowanie do obiadu; pogadanka na temat zdrowego sposobu odżywiania.

 

12.00 – 12.30

OBIADrealizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Zabiegi higieniczne

 

12.30 - 12.45

KWADRANS NA ODPOCZYNEK - wyciszenie w celu przygotowania do relaksu.

 • aktywności M.Ch. Knillów - Dotyk i komunikacja wpływają na harmonijny rozwój dziecka.
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki klasycznej, kołysanek, czytanych bajek.
 

12.45 – 13.00

NARADA GRUPOWA - rozmowa wychowawcza w oparciu o system motywacyjny.

 

13.00 – 14.00

AKTYWNOŚĆ POPOŁUDNIOWA INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA

 

PN

WT

ŚR

CZW

PT

 

RUCH ROZWIJAJĄCY wg W. Scherborne

 

PPP – praca z dziećmi o SPE*

 

*pozostałe dzieci zabawy swobodne

MUZYKA DLA SMYKA

zabawy rytmiczno-, taneczne, inscenizowane, opowieści ruchowe wg Labana C. Orfa,

Aktywne słuchanie muzyki wg metody B.Straus,instrumentalizacja,

MATEMATYCZNY CZWARTEK

BLOKINTEGRACYJNY

zabawyz wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza z chustą animacyjną, zabawy kołowe

 

 

14.00 – 14.30

PLĄSY I ZABAWY ZE ŚPIEWEM – wykorzystanie elementów metody aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss, zabawy kołowe.

PRACA Z KSIĄŻKĄ, ćw. grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,zajęcia wyrównawcze (praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym), utrwalanie wiadomości i umiejętności

 

14.30 – 14.45

PODWIECZOREK – czynności samoobsługowe, kultura spożywania posiłków.

 

14.45 - 15.00

 

SWOBODNA AKTYWNOŚĆ w kącikach zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci, gry stolikowe przy niewielkim udziale nauczyciela. gry dydaktyczne, zabawy ruchowe i integracyjne, czynności porządkowe.

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

15.00 - 16.00

Oddział II połączony się z oddziałem III

                    


 
 

GODZINA

HARMONOGRAM DNIA – ODDZIAŁ III

 
 

7:00 – 8.00

 

Odział łączony
z oddziałem I

SCHODZENIE SIĘ DZIECI - Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, praca indywidualna i zespołowa, słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej, przygotowanie pomocy do zajęć, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe.

 

8.00 - 8.20

Przejście na swoją salę, przygotowanie pomocy do zajęć, zabawy dowolne

 

8.20 – 8.40

PORANNY ROZRUCH - „Gimnastyka Smyka”

- poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe: orientacyjno-porządkowe, bieżne, z elementem czworakowania, podskoku, równowagi, skłonów oraz gimnastyka twórcza wg. C.Orffa, R. Labana,

 

8.40 – 8.50

Powitalny krąg -– zorganizowanie grupy: sprawdzenie obecności dzieci, ustalenie prac dyżurnych zabawy kołowe ze śpiewem,

 

8.50 – 9.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety – doskonalenie czynności.

 

9.00 – 9.20

9.20 - 9.30

I ŚNIADANIE - realizacja założeń programowych z zakresu zasad dobrego wychowania, kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych

Relaks po śniadaniu

 

9.30 – 10.20

zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawię programową, programy wychowania przedszkolnego:

 • aktywność umysłowa: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczno-samoobsługowa, język obcy nowożytny (język angielski),
 • aktywność ruchowa: 2x w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe,
 • aktywność plastyczna, techniczna, muzyczna, teatralna itp.
 

10.20-10.30

II ŚNIADANIE (owoc)

 

10.30 – 11.50

 

 

 

Zabawy na powietrzu:

 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
 • Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

W razie złych warunków pogodowych – słuchanie bajek wg wyboru dziecka lub nauczyciela; zabawa dydaktyczna doskonaląca funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, zabawy ruchowe, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka. Zabawa wg zainteresowań dziecki.

 

11.50 – 12.00

czynności porządkowo – higieniczne; przygotowanie do obiadu; pogadanka na temat zdrowego sposobu odżywiania.

 

12.00 – 12.30

OBIADrealizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Zabiegi higieniczne.

 

12.30 - 12.45

KWADRANS NA ODPOCZYNEK - wyciszenie w celu przygotowania do relaksu.

 • aktywności M.Ch. Knillów - Dotyk i komunikacja wpływają na harmonijny rozwój dziecka.
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki klasycznej, kołysanek, czytanych bajek.
 

12.45 – 13.00

NARADA GRUPOWA - rozmowa wychowawcza w oparciu o system motywacyjny.

 

13.00 – 14.00

AKTYWNOŚĆ POPOŁUDNIOWA INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA

 

PN

WT

ŚR

CZW

PT

 

RUCH ROZWIJAJĄCY wg W. Scherborne

 

PPP – praca z dziećmi o SPE*

 

*pozostałe dzieci zabawy swobodne

MUZYKA DLA SMYKA

zabawy rytmiczno-, taneczne, inscenizowane, opowieści ruchowe wg Labana C. Orfa,

Aktywne słuchanie muzyki wg metody B.Straus,instrumentalizacja,

MATEMATYCZNY CZWARTEK

BLOKINTEGRACYJNY

zabawyz wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza z chustą animacyjną, zabawy kołowe

 

 

14.00 – 14.30

PLĄSY I ZABAWY ZE ŚPIEWEM – wykorzystanie elementów metody aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss, zabawy kołowe.

PRACA Z KSIĄŻKĄ, ćw. grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,zajęcia wyrównawcze (praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym), utrwalanie wiadomości i umiejętności

 

14.30 – 14.45

PODWIECZOREK – czynności samoobsługowe, kultura spożywania posiłków.

 

14.45 - 16.00

 

 

 

Zabawy na powietrzu:

 • Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).
 • Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola

W razie złych warunków pogodowych – zabawy ruchowe; zabawa dydaktyczna doskonaląca funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, praca z książką (słuchanie bajek wg wyboru dziecka lub nauczyciela lub karty pracy),swobodna aktywność w kącikach zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci,

 

16.00 – 17.00

Oddział III łączy się z oddziałem I    

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-30