To takie proste!
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  INNOWACJE
INNOWACJE

AUTORSKI PROGRAM „ JAK ZE SMYKA WYKREOWAĆ MATEMATYKA” zakłada realizację treści matematycznych w każdej grupie wiekowej, podczas wszelkich zajęć
z dziećmi.

Autor programu: mgr Edyta Burkat-Potury

Realizacja programu będzie się odbywała:

 • w każdym miesiącu wprowadzane jedno zagadnienie w ramach zaplanowanego tygodnia – poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych z dominacją edukacji matematycznej w zajęciach organizowanych oraz utrwalanie wprowadzanych pojęć w ciągu zajęć popołudniowych.
 • „matematyczne czwartki” (stwarzanie sytuacji edukacyjnych z dominacją edukacji matematycznej w zajęciach popołudniowych w cyklach cotygodniowych). Zajęcia będą miały charakter wprowadzający w zagadnienie, a w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu będzie się je utrwalać lub powtarzać wcześniej przerobiony materiał.

Program ma charakter rozkładu materiału i został pomyślany tak, aby w każdym miesiącu wprowadzać jedno zagadnienie matematyczne.

Program zakłada realizację 10 bloków tematycznych, przy czym zagadnienie sformułowane jako: „Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny porządkowy aspekt liczby” będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego.

 

WRZESIEŃ

„Świat wokół nas” - orientowanie się w przestrzeni.

Kształtuje umiejętność liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

PAŹDZIERNIK

„Ram, tam, tam…” - rytm, serie i rytmiczna organizacja czasu.

Kształtuje umiejętność liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

LISTOPAD

„Figurolandia” - intuicje geometryczne, kształty i figury.

Kształtuje umiejętność liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

GRUDZIEŃ

„Porządki przedświąteczne” - klasyfikowanie.

Kształtuje umiejętność liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

STYCZEŃ

„Dlaczego tak się stało?” - myślenie przyczynowo - skutkowe. Poznawanie monet i banknotów. Kształtuje umiejętność liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

LUTY

„Mały konstruktor” - nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.

Kształtuje umiejętność liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

MARZEC

„Zabawy metrem” - kształtowanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru długości, szerokości i wysokości. Kształtuje umiejętność liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

KWIECIEŃ

„Ile jest” - dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.

Kształtuje umiejętność liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

MAJ

„Duży-pełny-ciężki” - kształtowanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości, pojemności i ciężaru. Kształtuje umiejętność liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

CZERWIEC

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności         

Kształtuje umiejętność liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

Program został opracowany tak, aby nauczycielki poszczególnych grup wiekowych mogły samodzielnie dobierać formy i metody prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu rozwijania pojęć matematycznych.

W ramach programu zaplanowano szereg działań stwarzających warunki do kształtowania u dzieci pojęć matematycznych:

 • utworzenie w grupie kącika „Matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, naczynia, wagi, miarki itd.
 • „Rodzinna matematyka” – pomysł na grę i zabawkę. Zaangażowanie rodziców
  w zbiórkę własnoręcznie z dzieckiem wykonanych nietypowych pomocy dydaktycznych (gier, liczydeł, układanek itp.) do wykorzystania w „nauczaniu matematyki” oraz różnorodnego materiału do zabaw matematycznych.
 • „Matematyczne czwartki” – w cyklu tygodniowym w każdy czwartek stwarzanie sytuacji edukacyjnych z dominacją edukacji matematycznej w zajęciach popołudniowych w cyklach cotygodniowych. Zaczynając od miesiąca września zachęcanie dzieci do korzystania z gier planszowych (wprowadzenie zasad gier , samodzielne ich kontruowanie)
 • Gazetka tematyczna dla rodziców z informacją o założeniach i przebiegu realizacji programu Jak ze Smyka wykreować Matematyka.
 • Konkurs plastyczny Jesienne cyferki – praca zespołowa  - ozdabianie cyfry jesiennymi darami natury.
 • Konkurs plastyczny „Mozaikowy smok” – ozdabianie konturów smoka figurami geometrycznymi.
 • Wydanie gazetki łamigłówki mądrej główki – gazetka z zadaniami matematycznymi.
 • Quiz matematyczny – zabawy i gry matematyczne z elementem rywalizacji (układanie puzzli, układanie rytmów, zadania z tekstem, itp.),
 • Wzbogacenie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć matematycznych. Doskonalenie nauczycieli w warsztatach.

 

AUTORSKI PROGRAM „ WESOŁA PRZYGODA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU”

Zajęć dodatkowych

 

Autorzy programu:

mgr Justyna Konieczny

mgr Małgorzata Hajduk


Ostatnia aktualizacja: 2019-03-30