Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Samorządowe w Trąbkach
Strona głowna  /  BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO

WYKAZ PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

obowiązujących w Przedszkolu Samorządowym w Trąbkach:

 

 1. BEZPIECZNY POBYT W PRZEDSZKOLU:
 1. Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w Przedszkolu.
 2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci dziecka z Przedszkola.
 3. Procedura systemu „Punktualny Przedszkolak” – korzystanie z systemu BioSys przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci.
 4. Procedura w razie podejrzenia, że dziecko odbiera z przedszkola rodzic/opiekun prawny, osoba upoważniona, będąca pod wpływem alkoholu  lub innych środków odurzających.
 5. Procedura postępowania w przypadku problemów z odbieraniem dziecka przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku w Przedszkolu.
 6. Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 7. Procedura postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku dziecka w Przedszkolu.
 8. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw, ogrodzie przedszkolny, podczas spacerów poza terenem Przedszkola.
 9. Procedura w przypadku podejrzenia o stosowanie przemocy w rodzinie wobec dziecka.
 10. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych
  w Przedszkolu.
 11. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu u dziecka
  w Przedszkolu.

II.KRYZYSY WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE:

 1. Procedura organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami
  o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Procedura postępowania nauczyciela z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze
  w Przedszkolu.
 1. INNE KRYZYSY W PRZEDSZKOLU - WYBRANE ZDARZENIA:
 1. Procedura postępowania w razie wystąpienia obfitych opadów śniegu, oblodzeń i innych zagrożeń związanych z pora roku w Przedszkolu.
 2. Procedura postępowania pracowników przedszkola w przypadku rozpylenia, rozlania, rozsypania substancji szkodliwych, toksycznych.
 3. Procedura zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych do budynku Przedszkola.
 4. Procedura zabezpieczenia mienia przedszkola przed włamaniem.
 5. Procedura postepowania w przypadku awarii ogrzewania.
 6. Procedura postępowania w przypadku awarii prądu.
 7. Procedura ewakuacji dzieci i pracowników z Przedszkola.
 8. Procedura kontaktowania się z mediami w sytuacjach kryzysowych.

PROCEDURY DOSTĘPNE POD LINKIEM: http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolewtrabkach/procedury-bhp-2019(1).pdf


Ostatnia aktualizacja: 2020-06-10